Utskriftsvennlig versjon

Saksavslutning

Når en sak er ferdigbehandlet, skal arkivmappen renses, og konsept, kladder, dubletter, arbeidsnotat o.l. skal fjernes fra mappen. Dokumenter som er journalført elektronisk fra arkivet, må skrives ut og legges i saksmappa av saksbehandler. Dette gjelder for eksempel e-post. Saksbehandler er ansvarlig for dette. Når saksmappen er renset og arkivbegrenset, arkivlegges den fysiske arkivmappen i gjeldene oblektarkiv.

I det elektroniske arkivet, som tilsvarer skygge/kopi-arkiv der hvor primærarkivet er papirbasert, settes sakene til status F når saken er ferdig.

Arkivet har rutiner for å søke opp F-ferdigstilte saker, for så å konvertere dem til PDF/a som er riktig arkivformat og sette status A-avsluttet.

Det er kun arkivet som har funsjon for å konvertere dokumenter for så å avslutte saker i EDB sak og arkiv.

Laster...