Formål

  Utskriftsvennlig versjon

Arkivplanen dokumenterer arkivorganisasjonen, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes i Melhus kommune. Personer som forvaltet arkivet skal arbeide etter følgende målsettingen:

  • Arkivet skal være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn.
  • Arkivet skal være godt registrert og sikkert lagret. Arbeidsrutiner, arkivsystem og informasjonsbærere skal være mål for kvalitetssikring.
  • Arkivet skal på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden.
  • Arkivtjenesten skal aktivt bidra til at politikere og ansatte kan fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Lik behandling, service og rettssikkerhet skal ivaretas.
  • Arkivordningen skal lette arbeidet med internkontroll, forvaltningsrevisjon og legalitetskontroll.
  • Arkivordningen skal til enhver tid gjenspeile kommunens oppgaveutførelse og gi et bilde av kommunens oppgavehistorie, samt bidra til en god og rask saksbehandling i tråd med innbyggernes krav til service og rettssikkerhet.

    Arkivet er på mange måter kommunens hjerne/hukommelse.