Oppdatering av arkivplanen

  Utskriftsvennlig versjon

Arkivplanen ajourholdes fortløpende ved endringer.

Alle nye rutiner, for behandling av informasjon og dokumentasjon skal legges inn ved revidering.

Ved oppstart av en ny arkivperiode skal arkivplanen alltid være oppdatert, i samsvar med virkeligheten og godkjent av rådmannen.

Den gamle planen blir da låst for oppdatering og ny versjon blir lagt ut for redigering.

De arkivplanene som er gått ut av bruk, skal arkiveres.