Historikk

  Utskriftsvennlig versjon

Den første arkivplanen for Melhus kommune ble administrativt vedtatt 29.01.1997.

Melhus kommune innførte nytt arkivsystem 01.01.1997, med overgangen til k-koder og Noark-basert standard. Arkivet var desentralisert, men tilrettelagt for overgangen til sentralt arkiv om kort tid.

På samme tid tok man i bruk et nytt EDB-basert kontorstøttesystem, ON-file, som ble benyttet til registrering av all korrespondanse og saksbehandling i kommunen.

Forventningene var store til effektiviseringen av dokumentbehandlingen i kommunen, særlig knyttet til mulighetene for scanning og papirløs saksbehandling muliggjort av ON-file systemet.

Fra 01.05.1999 ble kontor 2000 tatt i bruk.

Melhus kommune oppgraderte sitt sakarkivsystem til ESA versjon 8, 7. september 2012. ESA 8 er Noark 5 basert.

Våren 2005 startet en omfattende revidering av arkivplanen, og det ble bestemt at Melhus kommune skal ta i bruk elektronisk arkivplan.

 

Liv Marit Hovdal, arkivleder