Melhus kommune - arkivplan 2013 -

Velkommen til arkivplanen for Melhus kommune. Arkivplanen skal fungere som en administrativ håndbok for kommunen.

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i kommunen. Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.

Arkivplanen skal sikre at Melhus kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6:

 Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vere ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid.

Arkivplanen er godkjent av rådmannen 18. desember 2008. Planen skal oppdateres kontinuerlig.

Rådmannen

 

Kommuneblomsten heter Klåved

Klåved, myricaria germanica, er kommuneblomsten for Melhus kommune (bildet)

 Melhus kommune er nabokommunen til Trondheim, og det tar 20 minutter å kjøre fra sentrum i Trondheim til sentrum i Melhus. Følg E6 sørover.

 

Næring-Bilde2